Kalendarz modlitw Czerwiec 11

Intencja dnia

Aby każdy przełożony pamiętał, że reprezentuje Chrystusa, ,,który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć" (Mt 20,28), i dlatego będzie sprawował swą władzę w duchu służby. (art. 47)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za tych, którzy opuścili nasze Zgromadzenie

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Boże, dodaj łaski do zniesienia kłopotów i uspokojenia... W Tobie cała nadzieja moja! (21.12.1837, Solesmes)