Kalendarz modlitw Grudzień 16

Intencja dnia

Abyśmy zwiastowali wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa jako przejście ze śmierci do życia. (Misja)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania

Za współbraci pracujących naukowo i w apostolatach specjalistycznych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

...radziłbym wam za najpierwszy cel i najgłówniejsze usiłowanie praktykę życia chrześcijańskiego i apostolstwo dla utworzenia społeczności pragnącej żyć zupełnie w duchu Chrystusowym... (BM, 8n)