Kalendarz modlitw Grudzień 29

Intencja dnia

Abyśmy, poprzez nasze osobiste życie i przez jakość naszej miłości we Wspólnocie, stali się świadkami faktu, że Chrystus żyje i jest obecny w dzisiejszym świecie.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O coraz większą wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej Wspólnoty

Za zmarłych przyjaciół i dobroczyńców Zgromadzenia

Za naszych współbraci na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

...wynurzyć swoje poświęcenie się, pokorę, chęć wyniesienia do władzy tych, których Pan Bóg zdaje się na to wyznaczać, ale dla wspólnego dobra. (BM, 78)