Kalendarz modlitw Kwiecień 1

Intencja dnia

Abyśmy byli przekonani, że wierne zachowanie ubóstwa jest ważnym elementem przyczyniającym się do przeżywania radości życia wspólnego. (art. 23)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Abyśmy na wszystkich poziomach formacji położyli większy nacisk na miłość braterską

Za Kościół św. i za Ojca św.

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Boże! Nie opuszczaj mnie... (14.01.1836, Paryż)