Kalendarz modlitw Kwiecień 10

Intencja dnia

Aby gorliwość w pracy była jednym z wyrazów naszego ubóstwa w duchu. (art. 27)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O większe docenianie charyzmatu naszej Wspólnoty

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych oraz o powołania

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Wildzie

 
Słowa Założyciela

Boże! Przepuść mnie grzesznemu, przez zasługi i mękę Syna Twojego, Zbawiciela naszego, Chrystusa.  (05.06.1836)