Kalendarz modlitw Kwiecień 15

Intencja dnia

Aby ubóstwo nie było dla nas pretekstem do zaniedbania obowiązku sprawiedliwej zapłaty za pracę tym, których zatrudniamy, i do nieuczciwego ich traktowania. (art. 38)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Aby modlitewna refleksja nad naszym charyzmatem pomogła nam rozpoznać głos Ducha Świętego przemawiającego do nas również dzisiaj

Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

Boże! Zmiłuj się nade mną... Natchnij mnie Twoim Świętym Duchem pokory, cierpliwości, żarliwości..." (13.06.1836, Paryż)