Kalendarz modlitw Kwiecień 17

Intencja dnia

Abyśmy uznali, że korzystanie z przywilejów klasowych i stanowych w celu uwolnienia się od zachowania sprawiedliwego prawa cywilnego jest nadużyciem. (art. 39)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych przełożonych na poziomie generalnym, prowincjalnym i regionalnym, a zwłaszcza za naszego przełożonego lokalnego

Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów oraz ich formatorów

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

Boże, dodaj mi łaski, dodaj mi sił i pomocy, abym mógł pomóc innym na drodze zbawienia... (15.06.1836, Paryż)