Kalendarz modlitw Kwiecień 2

Intencja dnia

Aby, chociaż Zgromadzenie jako całość ma prawo posiadać dobra materialne, to jednak żeby przez swoje zbiorowe ubóstwo dawało świadectwo, że jest ubogie w duchu i w rzeczywistości. (art. 24)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Abyśmy w naszym podejściu do powołań nie koncentrowali się na liczbie, lecz byśmy w naszych modlitwach dawali pierwszeństwo ludziom pełnym ducha

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych, zwłaszcza za naszego przełożonego lokalnego

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Obowiązki w bractwie duchowe i gospodarskie, poza bractwem - misjonarskie. Miłosierny Bóg udziela mi żarliwości ducha i rozrzewnienia... Dzięki Mu nieskończone... Całe moje życie powinno być pokutą i modlitwą... (21.02.1836, Paryż)