Kalendarz modlitw Kwiecień 22

Intencja dnia

Abyśmy, poprzez ślub posłuszeństwa, oddali się całkowicie poprzez Zgromadzenie do dyspozycji Kościoła, aby wypełniać zbawczą misję Chrystusa powierzoną Jego Kościołowi. (art. 42)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za członków naszych wspólnot lokalnych, aby wspomagali się nawzajem w dążeniu do osiągnięcia naszych celów duchowych i apostolskich

Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Boże, niech się dzieje we wszystkim Twoja wola... Natchnij mnie i żyw uczuciami najzupełniejszej pokory... (07.08.1836, Paryż)