Kalendarz modlitw Kwiecień 25

Intencja dnia

Aby nasz ślub ubóstwa był odpowiedzią na zaproszenie Chrystusa do uczestniczenia w Jego Misterium Paschalnym. Ofiarując bowiem naszą wolę Ojcu, umieramy dla samych siebie i zmartwychwstajemy do nowego życia, w którym uznajemy Chrystusa za naszego Pana i Mistrza. (art. 42)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O ciągły wzrost życia modlitwy w naszym Zgromadzeniu

Za naszych braci na misjach

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Otwórzmy serca nasze Jego świętym natchnieniom...

(15.08.1836, Paryż)