Kalendarz modlitw Lipiec 14

Intencja dnia

Aby przez refleksyjne i modlitewne czytanie Pisma św. Duch Święty pobudzał nas do tego, abyśmy wzrastali w poznaniu i rozumieniu Chrystusa i abyśmy gorliwie zabiegali o upodobnienie się do Niego. (art. 62)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą misję w Tanzanii

Za tych wszystkich, którym winniśmy naszą wdzięczność i modlitwę

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach

 
Słowa Założyciela

Spraw, o Panie, aby ta możność służenia Ci jeszcze pośród ludzi obrócona była na największą chwałę Twoją i wedle Twojej świętej woli... (06.1839, Grande Trappe)