Kalendarz modlitw Lipiec 27

Intencja dnia

Aby poprzez wizytacje kanoniczne i częste kontakty przełożony generalny służył całemu Zgromadzeniu, popierając jedność i owocne życie wspólne oraz czuwał nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia. (art. 87)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Zmarli
 
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania

Za tych, którzy opuścili nasze Zgromadzenie z jakichkolwiek powodów

Za wspólnotę Domu zakonnego w Słowacji

 
Słowa Założyciela

Myśl wierna, skora, żarliwa i żywe słowo, ale litera, ale pismo, jakby przeciw niej w ciągłym buncie: nieskore, gnuśne... (KW, 2)