Kalendarz modlitw Listopad 1

Intencja dnia

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Aby zakonnicy dążyli do tego, by ci z którymi pracują w apostolacie wychowawczym, byli przejęci ideałami i celami wychowawczymi naszego Zgromadzenia (art. 210)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nasze osobiste uświęcenie poprzez życie w jedności ze Zmartwychwstałym Chrystusem

O większą świętość i gorliwość apostolską zmartwychwstańców

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie 

O błogosławieństwo dla Zgromadzenia w rocznicę przybycia zmartwychwstańców do Stanów Zjednoczonych (1866)

 
Słowa Założyciela

Jedni pracują bez posiadania, drudzy posiadają bez pracy. (KW, 99)