Kalendarz modlitw Listopad 22

Intencja dnia

Aby nasi kapłani i diakoni, którzy działają w imieniu Chrystusa, głosili słowo Boże, a nie swoje własne, przygotowując się gorliwie do głoszenia Słowa Bożego i swoje życie kształtując według prawdy, którą głoszą (art. 216)

Wstawiennictwo:
We pray for
Święcenia
 
Intencje

O wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi

Za zmarłych nowicjuszy i kleryków naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Boże, niech święte uczucie, którym mnie natchnąłeś żyje we mnie, żyje bezustannie! A moje życie niech będzie wyrazem Twej miłości, środkiem uwiecznienia na ziemi Twej chwały, pracą ku wzniesieniu Ci świątyni, w której cała ludzkość będzie Cię kochać, czcić cała ziemia!

(KW, 120)