Kalendarz modlitw Listopad 24

Intencja dnia

Aby nasze parafie pielęgnowały nabożeństwo do Maryi, która modliła się wraz z uczniami o zesłanie Ducha Świętego na Kościół w dzień pierwszej Pięćdziesiątnicy i jest nadal aktywna w zsyłaniu Ducha Świętego na Kościół, na Zgromadzenie i na ludzi, którym posługujemy. (art. 219)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za żyjących rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za zmarłych członków Prowincji Ontario-Kentucky.

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Jest pokój, kiedy jest jedność z Bogiem i w Bogu. (KW, 122)