Kalendarz modlitw Listopad 9

Intencja dnia

Aby w naszym duszpasterstwie parafialnym wychowanie dzieci i młodzieży dokonywało się poprzez katechizację, rekolekcje, liturgię i inne formy duszpasterskie oraz aby cała nasza posługa była przepojona radością Tajemnicy Paschalnej. (art. 214)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za zmarłych biskupów, członków Zgromadzenia lub ordynariuszów diecezji, w których Zgromadzenie się znajdowało lub znajduje obecnie

Za wspólnoty Domów zakonnych Mszana Górna i Stryszawa

 
Słowa Założyciela

Jedyna wola Boża, którą ludzkość powinna i chce wypełnić i którą wypełnia, jest doskonalenie się, marsz zmierzający ku doskonaleniu w miłości, w mądrości i w sile. (KW, 107)