Kalendarz modlitw Luty 1

Intencja dnia

Abyśmy zobaczyli, że w tych przeogromnych objawach Bożej dobroci i miłości uwidacznia się działanie Ducha Świętego. (art. 3)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., za Ojca św. i wszystkich biskupów pozostających z nim w jedności

Za chorych, cierpiących i osamotnionych

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Ideo Nieskończona, Prawdo Doskonała, Źródło i Cel wszelkiej mądrości! Ześlij promień Twojej łaski na myśl moją... (29.09.1834, Paryż)