Kalendarz modlitw Luty 11

Intencja dnia

Abyśmy poznali, że Chrystus, umierając, pokonał grzech i umacnia nas, abyśmy usuwali z naszego życia grzech i samolubstwo poprzez umieranie samym sobie: przez chętne przyjmowanie wyrzeczeń wynikających z dokładnego zachowywania ślubów, jak i zawartych w licznych trudnościach i niepowodzeniach codziennego życia. To są krzyże, do dźwigania których zaprasza nas Chrystus Pan. (art. 6)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., za Ojca św., za Kościół miejscowy oraz za naszego biskupa diecezjalnego

Za chorych i cierpiących: o orędownictwo Matki Bożej z Lourdes w ich intencjach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Chciałbym to, za Twoją pomocą (o, Panie) przedsięwziąć: co do mnie dla uspokojenia mych myśli, dla lepszego urządzenia mego życia, dla sprostowania mych stosunków z ludźmi i zamiast gorszenia dla zbudowania ich moją mową i pismem... (28.12.1834, Paryż)