Kalendarz modlitw Luty 12

Intencja dnia

Abyśmy starali się ogołocić i całkowicie zaprzeć samych siebie, po to, żeby Chrystus mógł w nas mieszkać i przez nas działać. Wówczas, będziemy mogli powtórzyć za św. Pawłem: ,,Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). (art. 6)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, za naszego przełożonego generalnego oraz przełożonych prowincjalnych i regionalnych, a także za ich radnych

Za naszą wspólnotę lokalną i naszego przełożonego lokalnego

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Z powodu bezrządu w jakim niedawno był mój duch, życie moje całe, nie jestem w stanie tego dopełnić... Dopełnię, jak Ty dodasz mi Twojej łaski najmiłościwszy Ojcze... (28.12.1834, Paryż)