Kalendarz modlitw Luty 14

Intencja dnia

Abyśmy, poprzez otwieranie się na natchnienia Ducha Świętego rozpoczęli uczestnictwo w ,,nowym stworzeniu" - życiu naszego zmartwychwstałego Zbawiciela. (art. 7)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą Ojczyznę, za władze cywilne na poziomie lokalnym i krajowym, o sprawiedliwość i pokój

Za bezrobotnych, bezdomnych, ubogich i głodujących

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach

 
Słowa Założyciela

Wyznaję, o Boże, że od pierwszego natchnienia, w którym mi uczuć dałeś, gdzie prawda - powinienem był, mogłem był uznać ją i żyć według niej... (28.12.1834, Paryż)