Kalendarz modlitw Luty 15

Intencja dnia

Aby, tak jak główną zasadą życia Chrystusa było doskonałe pełnienie woli Ojca i pełna miłości służba Jego braciom i siostrom, tak i nasze życie zakonne ożywiały te same cele. (art. 7)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Pierwsze śluby
Śluby wieczyste
 
Intencje

Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom

O nowe powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

Ale słabość woli, opętanie jej pychą i cielesnością, wzgląd na ludzi, oziębłość i nieład coraz bardziej we mnie wzrastające stanęły z mojej strony na przeszkodzie... (28.12.1834, Paryż)