Kalendarz modlitw Luty 16

Intencja dnia

Abyśmy zawsze pamiętali, że przez praktykowanie doskonałej miłości braterskiej współzmartwychwstajemy z Chrystusem i dajemy światu świadectwo, że jesteśmy Jego uczniami: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie" (J 13,34). (art. 7)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych braci na misjach: w Boliwii, Brazylii, Bułgarii, Tanzanii oraz na Ukra­inie

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu i ich wychowawców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci Boże składam za wszelkie utrapienia i upokorzenia, któreś przez ten czas na mnie przypuścił, którymi dałeś mi uczuć moją nędzę i znikomość... (28.12.1834, Paryż)