Kalendarz modlitw Luty 18

Intencja dnia

Abyśmy oddawali cześć Maryi, tak jak to uczynił Bóg wybiera­jąc Ją na Matkę naszego Zbawiciela oraz czyniąc Ją Matką Kościoła, Ciała Chrystusa. Byśmy, zgodnie z naszą tradycją uznawali Maryję za Matkę naszego Zgromadzenia i pamiętali, że jesteśmy powołani do szerzenia Jej czci. (art. 8)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają­cych

Za Siostry Zmartwychwstanki i ich apostolaty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci po trzykroć dzięki za doprowadzenie mnie nareszcie do źródła najczystszej prawdy, arki Nowego Przymierza! (28.12.1834, Paryż)