Kalendarz modlitw Luty 2

Intencja dnia

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Abyśmy w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego, poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pogłębiali nasze chrzcielne przymierze, oddając całe swoje życie miłości i służbie naszemu zmartwychwstałemu Panu. (art. 3)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych, a zwłaszcza za naszego przełożonego lokalnego i radnych domowych

Za proboszczów i wikariuszy

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Jedyną prawdą, którą wskroś przejęty jest moja nieudolność zupełna bez Twojego wsparcia, bez Twojej łaski... (29.09.1834, Paryż)