Kalendarz modlitw Luty 21

Intencja dnia

Aby, przez swoje życie apostolskie, Zgromadzenie uczestniczyło w Chrystusowym posłannictwie nauczania i uświęcania, budując Jego królestwo w ludzkich sercach. (art. 9)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O Boże błogosławieństwo dla prac Międzynarodowej Komisji Formacji

Za członków wszystkich komisji prowincjalnych i regionalnych

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci, po trzykroć dzięki, o miłosierny Boże! Dodawaj mi Twojej łaski, aby to moje nowe przymierze z Twoim Kościołem, z Tobą było już na wieki. (10.01.1835, Paryż)