Kalendarz modlitw Luty 22

Intencja dnia

Aby w pełnieniu Chrystusowego posłannictwa członkowie Zgromadzenia byli zawsze otwarci na potrzeby Kościoła i społeczeństwa naszych czasów. (art. 9)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Aby Duch Święty prowadził naszych duszpasterzy powołaniowych w ich pracy oraz o powołania do naszego Zgromadzenia

Za wszystkich, którzy przeżywają trudności na drodze realizacji powołania

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Abym przez całe moje dalsze życie okazał się godnym Twojego Miłosierdzia... (10.01.1935, Paryż)