Kalendarz modlitw Luty 24

Intencja dnia

Abyśmy usiłowali gorliwie przezwyciężać grzech, ignorancję, niesprawiedliwość i nędzę, aby nasza praca miała na celu budowaniu wspólnoty, w której ludzie będą mogliby doświadczyć nadziei, pokoju i radości, darów, jakie Chrystus zmartwychwstały pragnie z nimi dzielić. (art. 9)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą wspólnotę lokalną, za przełożonego i radnych domowych

O ducha pojednania w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, i abyśmy potrafili przekazywać go wiernym, którym służymy

Za wspólnoty Domów zakonnych Auerbach i Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Boże, nie opuszczaj go, wydobądź go z przepaści grzechu i bezeceństw, dodaj mi łaski, abym mu mógł być pomocą! (modlitwa za Piotra Semenenkę) (13.01.1835, Paryż)