Kalendarz modlitw Luty 25

Intencja dnia

Aby Zgromadzenie, w pełnieniu swojej misji, było posłuszne Ojcu Świętemu, do którego żywił uczucie synowskiej czci, a mocą ślubu posłuszeństwa uznaje Go za swojego najwyższego przełożonego. (art. 9)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Imieniny
 
Intencje

Za nasze Zgromadzenie na całym świecie, za kurię generalną, kurie prowincjalne i regionalną

O nowe powołania i za tych, zastanawiają się nad wstąpieniem do naszego Zgromadzenia

Za wspólnoty Domów zakonnych Witten i Taufkirchen 

 
Słowa Założyciela

Pragnę, o Boże, ach pragnę, prowadzić życie świętsze, ale czuję, że nie dopnę tego bez Twojej miłościwej łaski! Udziel mi jej, nieskończenie dobry Boże! (13.01.1835, Paryż)