Kalendarz modlitw Luty 26

Intencja dnia

ROCZNICA ŚMIERCI O. HIERONIMA KAJSIEWICZA

Abyśmy nasze Zgromadzenie uważali za matkę, która troszczy się o rozwój naszego życia zakonnego. (art. 10)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za wysiedlonych, bezrobotnych, biednych i umierających z głodu na całym świe­cie

O beatyfikację o. Hieronima Kajsiewicza (w rocznicę śmierci)

Za wspólnotę Domu zakonnego na Mentorelli

 
Słowa Założyciela

Wiara moja nie była już zachwiana przez żadną gwałtowną pokusę; tym godniejszy potępienia mój brak żarliwości ducha, brak porządku w życiu, co tym gorzej, że dla innych winienem był być przykładem... (24.04.1835, Paryż)