Kalendarz modlitw Luty 4

Intencja dnia

Abyśmy poznali, że celem naszego życia i pracy w Zgromadzeniu jest oddawanie chwały Bogu, ponieważ jest On nieskończoną dobrocią i miłością. (art. 4)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasza Ojczyznę oraz za władze cywilne każdego stopnia

O beatyfikację o. Pawła Smolikowskiego (w dniu urodzin)

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Dzięki składam Bogu, że mimo tak licznych i ciężkich moich grzechów, kiedym był w złem zatwardziały, obok częstych okazji stawiał zewnątrz mnie przeszkody, abym nie popełniał jeszcze liczniejszych grzechów... (06.12.1834, Paryż)