Kalendarz modlitw Luty 5

Intencja dnia

Abyśmy wdzięczni Bogu za Jego miłość i dobroć dla nas pragnęli własnym życiem i powołaniem odpowiedzieć na Boże zaproszenie, odwzajemniając się miłością za miłość. ,,My miłujemy, [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował". (1 J 4,19) (art. 4)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom

Za chorych, cierpiących i umierających

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

A kiedy we mnie obudzić raczył chęć do poprawy, mimo mojej chęci trwania w złych nałogach, gwałtem mnie z nich, przez niepodobieństwo ich wykonania odwodził...

(6.12.1834, Paryż)