Kalendarz modlitw Luty 7

Intencja dnia

Abyśmy, w celu ukazywania obecności zmartwychwstałego Chrystusa w świecie starali się o swoje osobiste uświęcenie, przyjmując Chrystusa za nasz wzór i żyjąc w coraz większej z Nim jedności. (art. 5)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za katechumenów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Chrztu Św., Bierzmowania i Eucharystii

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Czuję to z całej duszy i dzięki Ci składam, o Boże, żeś raczył wejrzeć na moją nędzę i cierpienie, na moje jęki i wzdychanie ku prawdzie, ku powszechnemu dobru... (28.12.1834, Paryż)