Maj

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Maj Módlmy się: Matko łask Bożych, jesteśmy przekonani, że Ty jesteś... O wierność naszym ślubom zakonnym i o ducha Zmartwychwstania
2 / Maj Abyśmy nadal otrzymywali łaski za wstawiennictwem naszej Pani Mentorellskiej. Za Kościół św., za nasz Kościół lokalny i naszego biskupa...
3 / Maj NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI, uroczystość Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów oraz ich formatorów
4 / Maj Aby Maryja była dla nas, zmartwychwstańców, we wszystkim wzorem życia i działania. Za naszą Ojczyznę
5 / Maj Abyśmy, zgodnie z naszą tradycją, uznawali Maryję za Matkę naszego... Za Ojca Generała i kurię generalną
6 / Maj Abyśmy, naśladując Maryję jako nasz wzór, nauczyli się uczestniczyć w... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
7 / Maj Aby życie modlitwy Maryi było wzorem naszego życia modlitwy, wzorem,... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
8 / Maj ŚW. STANISŁAWA, Patrona Polski Za zmarłych naszych rodziców, krewnych, współbraci i dobroczyńców
9 / Maj Aby Maryja, która jest doskonałym uczniem Jezusa, była wzorem dla... Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspólnotę "Galilea", Wspólnotę Burego Misia 
10 / Maj Aby nasi zakonnicy stawali się wierniejszymi uczniami Jezusa, naśladując Maryję,... O wierność naszym ślubom zakonnym i duchowi Zmartwychwstania
11 / Maj Aby nasze parafie pielęgnowały nabożeństwo do Maryi, Matki Kościoła, wiedząc,... O wierność naszemu charyzmatowi i duchowi naszych Założycieli
12 / Maj Aby Maryja nadal była aktywna w zsyłaniu Ducha Świętego na... Za Kościół św. i za naszego Ojca św.
13 / Maj Abyśmy, na podobieństwo Maryi, odznaczali się czcią dla słowa Bożego, które... Za naszą misję w Tanzanii
14 / Maj Za dzieci, które w tym miesiącu przystąpią do pierwszej Komunii św. O nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne oraz o...
15 / Maj O głębsze zrozumienie istoty pobożności maryjnej pośród członków naszej Wspólnoty. Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom
16 / Maj O odnowę pobożności maryjnej wśród wiernych; o prawdziwy kult maryjny... Za naszą Ojczyznę i władze cywilne na każdym stopniu
17 / Maj Za liderów i członków różnych grup maryjnych w naszych parafiach. O coraz większą wierność ślubom zakonnym, Konstytucjom i charyzmatowi
18 / Maj Za wszystkie wspólnoty zakonne w Kościele poświęcone Matce Bożej oraz... Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu i ich...
19 / Maj Aby Maryja, Królowa Pokoju, poprzez Swe wstawiennictwo przyniosła światu pokój. O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających
20 / Maj Aby Maryja, Matka Kościoła, miała w swojej opiece misjonarzy i... Za byłych wychowanków naszych szkół, internatów i placówek edukacyjnych
21 / Maj Aby Maryja, Matka naszego Zgromadzenia, prowadziła nas do głębszego zrozumienia... Za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności i kryzysy
22 / Maj Aby Maryja była z nami oczekującymi na Zesłanie Ducha Świętego... Za naszych współbraci posługujących w obrządku wschodnim
23 / Maj Aby Duch zmartwychwstałego Pana obdarzył nas darem mądrości, aby Bóg... O powołania do naszego Zgromadzenia
24 / Maj Aby nasze nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny była zawsze zgodne... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców i za tego, który...
25 / Maj Aby nasza pobożność maryjna była mocno zakorzeniona w Słowie objawionym... O wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupy dla naszego apostolatu hiszpańskojęzycznego
26 / Maj Abyśmy uciekali się do nieustannego i skutecznego wstawiennictwa Maryi, która... O wstawiennictwo Matki Bożej z Aparecidy dla naszej Wspólnoty, a...
27 / Maj Aby głównym motywem naszej czci dla Najświętszej Maryi Panny była... O nawrócenie grzeszników o za wszystkich strapionych, kuszonych i konających
28 / Maj Aby pobożność maryjna, podporządkowana czci oddawanej Boskiemu Zbawicielowi i w... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
29 / Maj Aby macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny zachęciło nas do synowskiego oddania... O wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej Wspólnoty
30 / Maj Abyśmy uznali w Maryi rękojmię i gwarancję, że Boży plan... Za wspólnoty sióstr związane z nami duchowością i historią
31 / Maj Aby obecność Maryi wśród nas, we Wspólnocie, była nieustannym źródłem... Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych oraz o powołania