Kalendarz modlitw Maj 1

Intencja dnia

Módlmy się: Matko łask Bożych, jesteśmy przekonani, że Ty jesteś dla nas zmartwychwstańców we wszystkim wzorem życia i działania. Pani nasza Mentorellska, Ty przyniosłaś pierwsze uznanie naszej Wspólnoty przez Kościół. Tyś prowadziła Ojców kapitulnych przy określaniu naszego apostolatu. Ty natchnęłaś pokolenia seminarzystów, aby żyć Tajemnicą Paschalną Twojego Syna. Wspieraj nas, abyśmy pozostali wierni naszemu charyzmatowi i naszej tradycji, abyśmy byli wiernymi uczniami Zmartwychwstałego Zbawiciela oraz Twoimi wiernymi dziećmi, nasza - od Boga dana - Matko. Amen.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wierność naszym ślubom zakonnym i o ducha Zmartwychwstania

Za nasze duszpasterstwo służby liturgicznej oraz za doroczne spotkania Mini-Emaus

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Ach, czemu, o wielki Boże, śmiem gardzić tylu natchnionymi, tylu Twymi wzywaniami! O, w jakąż wleciałem przepaść! (07.11.1837, Grande Trappe)