Kalendarz modlitw Maj 9

Intencja dnia

Aby Maryja, która jest doskonałym uczniem Jezusa, była wzorem dla wszystkich, którzy są wezwani, by być Jego uczniami; wzorem wiary, nadziei i miłości. (art. 152)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspólnotę "Galilea", Wspólnotę Burego Misia 

Za dusze w czyśćcu cierpiące i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za wspólnoty Domów zakonnych Mszana Górna i Stryszawa

 
Słowa Założyciela

Boże! Dodawaj mi siły zwyciężać złe nałogi i z żarliwością dopełniać obowiązki, a szczególnie tak ważne, jak wielkich, największych nadziei akty! (13.11.1837, Grande Trappe)