Kalendarz modlitw Październik 15

Intencja dnia

Abyśmy, choć apostolskie przedsięwzięcia Zgromadzenia dotyczą przede wszystkim wiernych, brali pod uwagę także tych, którzy są poza owczarnią, a zwłaszcza tych, którzy nie należą do żadnego kościoła i są wyobcowani i niejako oczekują od nas, byśmy dzielili się z nimi radością i owocami królestwa niebieskiego. (art. 199)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych braci na misjach

O coraz większą wierność charyzmatowi i misji Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

Nie tak łatwo bratać się bez braterstwa w Chrystusie. (KW, 82)