Kalendarz modlitw Październik 17

Intencja dnia

Aby, w celu lepszej oceny potrzeb czasu, każda prowincja i każdy region sformułował wytyczne dla pracy wychowawczej i duszpasterskiej w świetle Konstytucji i zgodnie z potrzebami poszczególnego kraju. (art. 201)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców

O większą świętość życia zmartwychwstańców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

Boska przyjaźń, czyli łaska, która podnosi, odradza i prowadzi do zbawienia, przystosowuje się do naszej rzeczywistości, do naszej słabości. (KW, 84)