Kalendarz modlitw Październik 19

Intencja dnia

Aby harmonijna współpraca w ramach apostolatu parafialnego i wychowawczego zmierzała do wspólnego celu Zgromadzenia, jakim jest zmartwychwstanie społeczeństwa. (art. 202)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O stały wzrost w pobożności dla nas samych oraz naszych wiernych

O nowe powołania do naszej Wspólnoty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii

 
Słowa Założyciela

Modlić się o wyniszczenie wszystkich nałogów starego człowieka, o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieję, o oświecenie myśli, pokrzepienie woli, poskromienie ciała i wszelkiej pożądliwości. (KW, 86)