Kalendarz modlitw Październik 2

Intencja dnia

Aby Chrystus żył i działał w każdym zmartwychwstańcu, a on wzrastał w Chrystusie poprzez swoje posługiwanie. (art. 194)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. oraz za miejscowego biskupa diecezjalnego

Za nasze Zgromadzenie, Ojca Generała i jego Radę, za przełożonych prowincjalnych i regionalnych i ich rady oraz za wszystkich przełożonych lokalnych 

Za naszych nowicjuszy, juniorystów, kleryków i o powołania

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

W doświadczenie bogaty, przez tyle prób, sposobów czucia, myślenia i działania przeszedłszy - nie mamże z nauk przeszłości korzystać? (KW, 69)