Kalendarz modlitw Październik 21

Intencja dnia

Aby w apostolacie wychowania nasi zakonnicy wpajali ludziom poczucie osobistej godności, wolności i posłannictwa oraz budowali wspólnotę wiary, ożywioną duchem zmartwychwstałego Chrystusa. (art. 203)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Święcenia
 
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania

Za tych, którym winniśmy naszą wdzięczność i modlitwę

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Przed modlitwą wypędzić z myśli wszelki przedmiot ziemski. (KW, 88)