Kalendarz modlitw Październik 28

Intencja dnia

Aby zakonnicy usiłowali tworzyć wspólnoty wiary, jak te opisane w Dziejach Apostolskich i pismach Bogdana Jańskiego, które pozwolą doświadczyć życia prawdziwie chrześcijańskiego, kultu, przyjaźni i wzajemnej akceptacji. (art. 206)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O większą wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej Wspólnoty

O coraz większą świętość życia zmartwychwstańców

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie

 
Słowa Założyciela

Obowiązkiem dobrego chrześcijanina, pomnego w swym życiu na odwieczne, niezmienne powinności, pomnieć także na czasowość. (KW, 95)