Kalendarz modlitw Październik 9

Intencja dnia

Abyśmy spełniali naszą posługę radośnie, aby w ten sposób mógł się okazać nowy porządek ustanowiony przez zmartwychwstałego Chrystusa. (Art. 195)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wierność naszym ślubom zakonnym i naszemu charyzmatowi oraz o ducha zmartwychwstania

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach

Za wspólnoty Domów zakonnych Mszana Górna i Stryszawa

 
Słowa Założyciela

Nie byłoby między nami takiej jedności i zgody, jaka dzięki Bogu ciągła była i jest, gdyby każdy chciał rządzić i wszystko przychodziło dyskutować. (KW, 76)