Kalendarz modlitw Sierpień 1

Intencja dnia

Aby, skoro siła naszego Zgromadzenia jest zależna od intensywności życia duchowego i owocnego apostolatu każdej lokalnej wspólnoty, nasze poszczególne domy były wspólnotami chrześcijańskimi pełnymi życia, w których wyraża się i wzrasta wiara, nadzieja i miłość każdego zakonnika. (art. 135)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Jeżeli świat nie ma stać się piekłem lub knieją Tatarów - poświęcenie i talent kierować nim muszą. (KW, 8)