Kalendarz modlitw Sierpień 17

Intencja dnia

Aby chorzy i starsi wiekiem cieszyli się osobistą i wspólnotową troską z naszej strony i abyśmy starszym zawsze okazywali wdzięczność, szacunek oraz należną opiekę w miejscach ich zamieszkania. (art. 142)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą Ojczyznę, za władze cywilne na poziomie lokalnym i krajowym

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

W Bogu, w Chrystusie, w Kościele katolickim jest prawda. (KW, 23)