Kalendarz modlitw Sierpień 2

Intencja dnia

Aby w naszych lokalnych wspólnotach wiara wyrażała się i wzrastała wówczas, gdy dzielimy się naszymi chrześcijańskimi wartościami, celebrujemy razem Eucharystię i wspólne się modlimy. (art. 135)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Podobało się Bogu użyć mnie za narzędzie i środek naszego braterskiego połączenia. (KW, 9)