Kalendarz modlitw Sierpień 28

Intencja dnia

Abyśmy rozumieli, że działalność apostolska zakorzeniona w kontemplacji i z nią połączona należy do istoty życia zakonnego ponieważ jest ona świętą służbą i dziełem miłości powierzonym nam przez Kościół, aby je realizować w jego imieniu. (art. 151)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za wszystkich stałych diakonów, którzy służą w naszych parafiach poprzez naszą Wspólnotę

Za wszystkich naszych braci na misjach

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie 

Za Zgromadzenie sióstr zmartwychwstanek w liturgiczne wspomnienie bł. Alicji Kotowskiej

 
Słowa Założyciela

Przy cnocie, wzajemnym szacunku i czułej przyjaźni i reszta szczęścia nadejdzie. (KW, 34)