Kalendarz modlitw Sierpień 29

Intencja dnia

Aby w formacji naszych zakonników Maryja była ukazywana jako doskonała naśladowczyni Jezusa i wzór dla wszystkich, którzy są wezwani, by być Jego uczniami. (art. 152)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających

Za biskupów diecezji, w których pracujemy

Za duszpasterzy i parafian Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Samborze (w dniu odpustu)

 
Słowa Założyciela

W oddaleniu od ojczystej ziemi uczymy się cenić narodowość, jako dobro po jego stracie. (KW, 35)