Kalendarz modlitw Styczen 23

Intencja dnia

Aby ponowne doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga prowadziło nas do uświadomienia sobie naszej własnej niegodności i aby ta paschalna dynamika trwała przez całe nasze życie. (art. 1)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą kurię generalną, kurie prowincjalne i regionalną

Za prowincje, region i domy bezpośrednio podległe przełożonemu generalnemu

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Kocham prawdziwego Boga! W Jego miłości objęte są wszystkie prawdy życia, wszystko czego człowiek chcieć może i chcieć powinien, cały mój interes, cały mój obowiązek... (15.11.1830, Londyn)