Kalendarz modlitw Wrzesień 27

Intencja dnia

Za apostolat wychowania i apostolat parafialny, które uznajemy za pierwszorzędne apostolaty Zgromadzenia. (art. 192)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych członków naszego Zgromadzenia, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

O coraz większą wierność naszym Konstytucjom

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Wincentego a Paulo w Witten (w dniu odpustu)

Za wspólnotę Domu zakonnego w Słowacji

 
Słowa Założyciela

W Chrystusie jedyna nadzieja dla nas, moralnej i umysłowej poprawy i jedności narodowej, w Chrystusie całe zbawienie Ojczyzny naszej. (KW, 64)