Kalendarz modlitw Wrzesień 6

Intencja dnia

Aby Zgromadzenie zapewniało swoim członkom swobodę w realizacji własnych inicjatyw i zdolności twórczych oraz w rozwijaniu swoich talentów, a także zachęcało do używania tej wolności dla dobra wspólnoty, w której żyją. (art. 156)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za wszystkich chorych i cierpiących, zwłaszcza za tych w szpitalach i domach opieki

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Łobzowska 

O błogosławieństwo Boże dla braci zewnętrznych w rocznicę ich refundacji (1981)

 
Słowa Założyciela

Zaczynam się modlić; ale jakże ciężko obrócić serce tam, gdzie się obracać odzwyczaiło. (KW, 43)